Thử thách Cat Trial #9: Hậu trường - Gameplay

7 tháng trước 09/12/2020
Hãy cùng xem các khách hàng, những người hoạt động xã hội điều khiển máy công trình Cat chơi PAC-MAN trong mê cung khổng lồ như thế nào nhé.

Xem tất cả các video trong Thử thách Cat Trial #9: PAC-MAN tại đây.

Tag:
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat