Lịch sử nổi bật của Caterpillar qua các giai đoạn

3 tháng trước 27/08/2020
Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Caterpillar luôn luôn chú trọng đầu tư vào nghiên cứu sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch nhằm đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu công việc của khách hàng.

Giai đoạn 1925 - 1929:

Giai đoạn 1931 - 1939:

Giai đoạn 1941 - 1949:

Giai đoạn 1951 - 1959:

Tag:
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat