CBCNV Phú Thái Cat ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19

1 tháng trước 14/06/2021
Các thành viên của công ty Phú Thái Cat hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, đóng góp 96.548.555 đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tiêm vắc xin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu sớm tiêm vắc xin miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hằng năm. Chính phủ Việt Nam đã ra mắt Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, kêu gọi sự chung tay đóng góp từ các cá nhân, tổ chức và đã đón nhận được rất nhiều ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Các thành viên của công ty Phú Thái Cat cũng đáp lại lời kêu gọi của chính phủ, đóng góp 96.548.555 đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 để góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Sự đóng góp này có ý nghĩa cho sự an toàn cho bản thân, cho gia đình chúng ta, cho cộng đồng và cả xã hội.

CBCNV Phú Thái Cat ủng hỗ quỹ vắc-xin phòng,chống COVID-19
CBCNV Phú Thái Cat ủng hỗ quỹ vắc-xin phòng,chống COVID-19

Với việc thực hiện nguyên tắc 5K + vắc xin, chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19 và trở lại cuộc sống bình thường.

Tag:
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat