Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Máy thủy

SALES ENGINEER – MARINE

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Máy phát điện & Động cơ

KỸ THUẬT VIÊN/KỸ SƯ BẢO TRÌ SỬA CHỮA

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Thiết bị công trình

SALES EXECUTIVE

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Phòng MIS

IT OFFICER

Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

ERP BUSINESS ANALYST

Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Thiết bị khai mỏ

WELDER

Quảng Ninh Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
1800 599990
Yêu cầu nhanh