Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Máy thủy

KỸ SƯ BẢO TRÌ - MÁY THỦY

Long Thanh Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

KỸ SƯ THỬ TẢI

Hai Phong Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng Marketing

NHÂN VIÊN MARKETING – CRM

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Phòng Kỹ thuật

KỸ SƯ TẬP SỰ (10 NGƯỜI)

Hưng Yên, Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY CÔNG TRÌNH (3 NGƯỜI)

Cẩm Phả Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Phòng SITECH

KỸ SƯ BÁN HÀNG – SITECH

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng Hành chính

GIÁM SÁT HÀNH CHÍNH

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Phòng Phụ tùng

SUPPLY CHAIN OFFICER

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

NHÂN VIÊN BÁO GIÁ PHỤ TÙNG (TẠM THỜI 6 THÁNG)

Hưng Yên Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Bộ phận Kinh doanh Xe nâng hàng Cat, Máy công trình SEM, Động cơ Perkins

NHÂN VIÊN KINH DOANH - XE NÂNG HÀNG

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng MIS

1800 599 990
Yêu cầu nhanh