Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Máy thủy

KỸ SƯ BÁN HÀNG

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Máy phát điện & Động cơ

KỸ THUẬT VIÊN/KỸ SƯ BẢO TRÌ SỬA CHỮA

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Thiết bị công trình

KỸ SƯ BÁN HÀNG

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Phòng MIS

TRƯỞNG PHÒNG MIS

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH PHẦN MỀM ERP

Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Thiết bị khai mỏ

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY CÔNG TRÌNH (5 NGƯỜI)

Cẩm Phả, Hưng Yên Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Bộ phận Dịch vụ cho thuê & Máy qua sử dụng

KỸ SƯ BÁN HÀNG

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Phòng phụ tùng

NHÂN VIÊN KHO

Hưng Yên Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Cẩm Phả Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Phòng Hành chính Kinh doanh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KINH DOANH

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2019

Phòng Tài chính Kế toán

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (THỜI VỤ)

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2019
1800 599990
Yêu cầu nhanh