Xe tải tự đổ khung cứng

Xe tải tự đổ khung cứng

Caterpillar sản xuất ra thế hệ xe tải khung cứng để hoạt động trong những công việc đặc biệt như khai mỏ, xây dựng và mỏ đá. Xe tải tự đổ khung cứng Cat được thiết kế để hoặt động hiệu quả với Máy xúc lật và Máy đào khai mỏ Cat nhằm tăng tốc độ chu kỳ và tối đa hóa năng suất.

Các mẫu sản phẩm

773E

Tải trọng (100%)

55.5 ton (US)

Động cơ

Cat® 3412E

Vận tốc tối đa - Có tải

62.2 km/h

777E

Tải trọng (100%)

92.6 tấn (US)

Động cơ

Cat C32 ACERT

Vận tốc tối đa - Có tải

65.9 km/h
1800 599 990
Yêu cầu nhanh