Máy phát điện Cat® lâu đời nhất còn hoạt động tại Bắc Mỹ

7 tháng trước 07/05/2019
Khi Earnest Bertrand mua 1 máy phát điện Cat® vào năm 1947 để cung cấp điện cho nhà máy ngũ cốc của mình, ông ấy đã rất tỉ mỉ về công việc bảo trì, bảo dưỡng. Nhờ hợp tác với đại lý của Cat để đảm bảo bảo dưỡng chính xác bằng phụ tùng Cat chính hãng, kết quả đã được đền đáp. Chính chiếc máy phát điện đó đã làm việc cho gia đình Bertrand trong hơn 60 năm — hiện tại vẫn đang cấp điện cho trang trại gia súc của họ trên thảo nguyên Kansas. Đây chính là chiếc máy phát điện giữ kỷ lục hoạt động lâu nhất tại Bắc Mỹ.

Với sự bảo dưỡng đúng cách, Dick và Gene Bertrand đã có một chiếc máy phát điện Cat® hoạt động lâu nhất trong lịch sử tại Bắc Mỹ. Họ đã hợp tác chặt chẽ với đại lý Cat trong hơn 60 năm qua để đảm bảo việc bảo dưỡng nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động cho thiết bị.

Tag:
1800 599 990
Yêu cầu nhanh