Máy Đào Thế Hệ Mới

Máy Đào Thế Hệ Mới

Máy Đào CAT Thế Hệ Mới - Công nghệ đột phá - Hiệu quả tối ưu

Các mẫu sản phẩm

Cat® 320

Động cơ

Cat C7.1 ACERT

Công suất hiệu dụng

117.0 kW

Khối lượng vận hành

22000.0 kg

Cat® 320 GC

Động cơ

Cat C4.4 ACERT

Công suất hiệu dụng

90.0 kW

Khối lượng vận hành

20500.0 kg
1800 599990
Yêu cầu nhanh