Máy phát điện

Máy phát điện

Khi bạn cần năng lượng điện, Caterpillar luôn luôn sẵn sàng. Sản phẩm máy phát điện của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Các mẫu sản phẩm

G3306

Công suất liên tục tối đa

143 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên, Biogas, Field Gas, Propane

Hiệu suất phát điện tối đa

31.90%

G3406

Công suất liên tục tối đa

235 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên, Biogas, Field Gas, Propane

Hiệu suất phát điện tối đa

37.30%

G3412

Công suất liên tục tối đa

453 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên, Biogas, Field Gas, Propane

Hiệu suất phát điện tối đa

37.30%

G3508A

Công suất liên tục tối đa

485 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên, Biogas

Hiệu suất phát điện tối đa

37.30%

G3512A

Công suất liên tuc tối đa

777 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên, Biogas

Hiệu suất phát điện tối đa

34.50%

G3512E

Công suất liên tục tối đa

1000 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên

Hiệu suất phát điện tối đa

42.20%

G3516A

Công suất liên tục tối đa

1041 ekW

Loại nhiên liệu

Khí tự nhiên, Biogas, Khí than

Hiệu suất phát điện tối đa

36.40%

CAT PVT115 PHOTOVOLTAIC MODULE

Ứng dụng

Tương thích với nhà máy phát điện 1000V và 1500V

Loại Mô-đun

Tấm năng lượng mặt trời tiên tiến

Công suất danh định

115W mỗi tấm
1800 599990
Yêu cầu nhanh