Động cơ đẩy hiệu suất cao

C18 ACERT TIER 3

The C18 ACERT marine propulsion engine has high performance commercial application ratings of 814-1015 mhp (803-1001 bhp) at 2100-2300 rpm that meet U.S. EPA Tier 3, IMO II, and EU Stage IIIA emissions regulations. In addition to meeting the stricter EPA Tier 3 emissions, this engine now offers a fresh water aftercooled option for the commercial propulsion and auxiliary engines and genset packages. From fishing to offshore and everything in between, you can be confident that we have the solution to fit your needs.
Yêu cầu báo giá
Dải công suất 814-1015 mhp, 803-1001 bhp, 599-747 bkW
Tốc độ 2100-2300 rpm
Tiêu chuẩn khí thải EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA
Kiểu nạp khí TA,TTA
Đường kính 145.0 mm
Hành trình píttông 183.0 mm
Dung tích xylanh 18.1 l
Chiều quanh tính từ cuối bánh đà Ngược chiều kim đồng hồ
Cấu hình In-line 6, 4-Stroke-Cycle Diesel
Khối lượng tối đa 1950.0 kg
Chiều cao tối đa 1300.0 mm
Chiều dài tối đa 1931.0 mm
Chiều rộng tối đa 1204.0 mm
Khối lượng tối thiểu 1814.0 kg
Chiều cao tối thiểu 1198.0 mm
Chiều dài tối thiểu 1854.0 mm
Chiều rộng tối thiểu 1134.0 mm
1800 599990
Yêu cầu nhanh