Động cơ đẩy

C18 ACERT TIER 3

The C18 ACERT marine propulsion engine has commercial application ratings of 475-725 mhp (469-715 bhp) at 1800-2100 rpm that meet U.S. EPA Tier 3, IMO II, and EU IW emissions regulations. In addition to meeting the stricter EPA Tier 3 emissions, this engine now offers a fresh water aftercooled option for the commercial propulsion and auxiliary engines and genset packages. From fishing to offshore and everything in between, you can be confident that we have the solution to fit your needs.
Yêu cầu báo giá
Dải công suất 469-1001 bhp (350-747 bkW)
Tốc độ 1800-2300 rpm
Tiêu chuẩn khí thải EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IW
Kiểu nạp khí TA, TTA
Đường kính 145.0 mm
Hành trình píttông 183.0 mm
Dung tích xylanh 18.1 l
Chiều quay tính từ cuối bánh đà Ngược chiều kim đồng hồ
Cấu hình In-line 6, 4-Stroke-Cycle Diesel
Khối lượng tối thiểu 1814.0 kg
Chiều dài tối thiểu 1854.0 mm
Chiều dài tối đa 19312.0 mm
Chiều cao tối thiểu 1198.0 mm
Chiều cao tối đa 1300.0 mm
Chiều rộng tối thiểu 1134.0 mm
Chiều rộng tối đa 1204.0 mm
1800 599990
Yêu cầu nhanh