Động cơ đẩy

C18 ACERT IMO II

The C18 ACERT marine propulsion engine has commercial application ratings of 454-715 bhp that meet IMO II & EU Stage IIA emissions regulations, and 469-715 bhp that meet EPA Tier 3, IMO II and EU Stage IIIA emissions regulations. In addition to the benefits the C18 ACERT's advanced marine engine technology brings, you welcome aboard legendary Cat product support. No matter where your spirit of adventure takes you, rest assured the Cat Dealer Network is close by.
Yêu cầu báo giá
Dải công suất 454-715 bhp (339-533 bkW)
Tốc độ 1800-2100 rpm
Tiêu chuẩn khí thải IMO II, EU IIIA
Kiểu nạp khí TA, TTA
Đường kính 145.0 mm
Hành trình píttông 183.0 mm
Dung tích xylanh 18.1 l
Chiều quay tính từ cuối bánh đà Ngược chiều kim đồng hồ
Cấu hình In-line 6, 4-Stroke-Cycle Diesel
Khối lượng tối thiểu 1814.0 kg
Chiều dài tối thiểu 1854.0 mm
Chiều dài tối đa 19312.0 mm
Chiều cao tối thiểu 1198.0 mm
Chiều cao tối đa 1300.0 mm
Chiều rộng tối thiểu 1134.0 mm
Chiều rộng tối đa 1204.0 mm
Khối lượng tối đa 1950.0 kg
1800 599990
Yêu cầu nhanh