Động cơ đẩy

3516C IMO II

The 3516C propulsion engine is available with a wide range of ratings that meet IMO II regulations without any additional aftertreatment. These engines provide efficient operation with electronic governing, cold mode start strategy, and programmable low idle to minimize fuel consumption. The 3516C engine also incorporates a closed crankcase ventilation system to lower emissions.
Yêu cầu báo giá
Dải công suất 1650-3386 bhp (1230-2525 bkW)
Tốc độ 1200-1800 rpm
Tiêu chuẩn khí thải IMO II
Kiểu nạp khí TTA
Đường kính 215.0 mm
Hành trình píttông 170.0 mm
Dung tích xylanh 78.0 l
Chiều quay tính từ cuối bánh đà Tùy chọn Ngược chiều hoặc cùng chiều kim đồng hồ
Cấu hình Vee 16, 4-Stroke-Cycle Diesel
Khối lượng tối thiểu 7961.0 kg
Chiều dài tối thiểu 3637.0 mm
Chiều dài tối đa 3761.0 mm
Chiều cao tối thiểu 1967.0 mm
Chiều cao tối đa 2150.0 mm
Chiều rộng tối thiểu 2037.0 mm
Chiều rộng tối đa 2142.0 mm
1800 599990
Yêu cầu nhanh